Onderbouwing van de uitgangspunten

Onderbouwing van de uitgangspunten

Kleine groepen voor de meest kwetsbare leeftijdsfasen

Vooral baby's hebben veel persoonlijke zorg en aandacht nodig. Ze zijn kwetsbaarder, en hebben nog veel behoefte aan lichamelijk contact. Door sensitief te reageren op het kind, zoals het op te pakken als het huilt, wordt de basis gelegd voor het zelfvertrouwen van het kind en het vertrouwen in de volwassenen om hen heen. Om de baby's een optimale start mee te geven en de individuele aandacht te kunnen waarborgen, hebben we altijd minder kinderen in de groep dan andere dagverblijven. In de peutergroep, waar de kinderen al weer wat ouder zijn, houden we de gebruikelijke groepsgrootte aan. 

 

Warme, kindvriendelijke en uitdagende speelruimtes

Het dagverblijf is een verlengde van de thuis, en dit zie je terug in de groepsruimtes. Zo hebben we houtkleurige vloeren, gordijnen en kleden. De kinderen voelen zich er snel thuis en op hun gemak. De babyruimte is specifiek ingericht voor de allerkleinsten, met een hangwieg, zachte kussens en speelgoed op babyhoogte. Met de kinderwagen kunnen de baby's regelmatig naar buiten om vanuit een rustgevende basis te genieten van de wereld om hen heen. De peuterruimte is juist op een uitdagende manier ingericht. Er zijn verscheidene hoekjes gecreëerd, elk met een eigen thema. Zo kunnen ze net als papa en mama koken in de keuken, de poppen verzorgen in de poppenhoek, rustig bijkomen in de snoezelhoek of met de garage spelen in de autohoek. Maar we zitten ook regelmatig aan tafel een spelletje te spelen, te knutselen of een boekje te lezen. We hebben grote groepsruimtes zodat de kinderen alle bewegingsvrijheid hebben en de sfeer harmonieus is. 

Veel extra activiteiten voor kinderen en ouders

Elke maand komt er een professional langs om de kinderen en leidsters te inspireren. Bijvoorbeeld Cindy Pauelsen van Yoga-Noordwijk, de Mirtetak voor muziek op schoot, de Noordwijkse balletschool voor peuterdans, maar ook een snoezeldocent, babymassage, een kookworkshop of een musicaldocent. Daarnaast organiseren we zelf veel uitjes. Naar het circus, de kinderboerderij, speeltuinen, Blijdorp, het strand en bos of musea in de buurt.

 

Elke dag naar buiten en een uitdagende tuin

Op alle dagverblijven gaan we met de peuters elke dag naar buiten, en met de baby'tjes zo vaak mogelijk. In de zomer zelfs regelmatig twee keer per dag! Zowel in de uitdagende natuurtuin, met moestuin, diertjes, verstopplekjes en leuke speeltoestellen; als op pad met kinderwagen, bolderkar of bakfiets. Naar het park, een omheinde speeltuin in de buurt, of de kinderboerderij. De babygroepen hebben een apart tuintje, zodat ze heerlijk rond kunnen kruipen zonder omver gelopen te worden door de grotere peutertjes.

 

Voorschoolse educatie programma Piramide met eigen trainer

Alle dagverblijven en leidsters zijn gecertificeerd in het geven van Piramide educatie. Piramide is een van de weinige erkende VVE-programma's. De Piramide methode werkt met activiteiten die gericht zijn op 8 verschillende specifieke ontwikkelingsgebieden van het jonge kind. Het leuke hiervan is dat de medewerkers bewuster hun activiteiten van de dag kiezen, en geinspireerd worden door de voorbeelden vanuit het Piramide handboek. Marielle van Paridon is in dienst van Flowerkids en begeleidt de groepen en individuele medewerkers op de werkvloer. Meer informatie onder Filosofie- Piramide.

Vele extra's als een schildersatelier, kinderkookcafe, toneelzaal en geïntegreerde sport-BSO

Creatief bezig zijn is voor kinderen een manier om zich te uiten. We vinden het belangrijk dat het kind zichzelf mag en kan zijn, en besteden dan ook veel aandacht aan het ontwikkelen van de creativiteit. We gaan elke dag met de kinderen naar buiten, en doen elke dag iets creatiefs. Dat kan vrij knutselen met allerlei doosjes en lintjes zijn, maar ook egeltjes, schaapjes of zwarte pietjes maken. Maar denk ook aan wind vangen met een plastic zak, het verven van zelf gevonden takken of het maken van een musical. De dagverblijven met BSO hebben alle extra ruimtes van de BSO 's ochtends tot hun beschikking en de kinderen kunnen ook daar heerlijk hun gang gaan. De BSO’s van Madelief en Bloesem hebben eveneens een sportleraar in dienst, die elke middag weer een leuke nieuwe sportles in elkaar zet.

 

We hechten groot belang aan een goed contact met de ouders/verzorgers

Het contact met de ouders is voor ons een essentiële voorwaarde voor een goede ontwikkeling van het kind binnen onze opvang. Het contact met de ouders bevorderen we door het bieden van een goede dienstverlening en de zorg voor een goede samenwerking. We houden rekening met uw wensen en zorgen voor een goede terugkoppeling. Op de daglijst schrijven we alles wat er die dag met uw kind is gebeurd. Maar ook houden we voor elk kind een speciale map bij, maken we een kwartaalkrantje en drukken we veel foto's af voor een compleet beeld van de dag.

Regelmatig organiseren we gezellige bijeenkomsten, waar de ouders elkaar kunnen leren kennen en op informele wijze met de leidsters in gesprek kunnen raken. Op alle dagverblijven is de 'zomerbarbecue` inmiddels een begrip geworden, maar ook hebben we wel eens een kerstontbijt georganiseerd, hebben we met ouders en kind een middagje geknutseld en een videoavond gehouden over het dagelijkse reilen en zijlen van de kinderen op het dagverblijf. Verder kunnen de ouders die zich nog wat intensiever met het dagverblijf willen verbinden deelnemen in de ouderraad, en zo ook meedenken over beleidszaken en jaarplanningen.

 

Enthousiast, goed opgeleid en ervaren personeel

Wij stellen uitsluitend professioneel agogisch opgeleid personeel aan dat voldoet aan de functie-eisen van de CAO-Kinderopvang. Hierbij letten we op bepaalde kennis van ontwikkelingsfasen, inzicht in groepsprocessen, op een creatieve manier met een situatie kunnen omgaan, zelfkennis en zelfreflectie, kunnen observeren en signaleren, rapporteren en verwijzen. Daarnaast letten we op persoonlijke kenmerken als liefde voor het vak en de kinderen, geduld en inventiviteit.

Bijkomend voordeel van onze kleine groepsgroottes en persoonlijke, huislijke sfeer, is dat we weinig verloop hebben. De adjuncten staan naast hun kantoortaken ook regelmatig op de groep. Zodat de lijnen kort blijven en ze in contact blijven met zowel de kinderen, de ouders als de pedagogisch medewerkers.

Ruime openingstijden

We zijn open van 7.30 tot 18.30. En Madelief en Sterre zelfs van 7.30 tot 18.45. Omdat onze babygroepen niet helemaal vol zitten, kunnen we waar mogelijk flexibel omgaan met het incidenteel ruilen van dagen, of aanvragen van een extra dag. Op de meeste dagverblijven kunnen de woensdag en vrijdag ook flexibel afgenomen worden. Bijvoorbeeld halve dagen, of alleen als het nodig is.

Een horizontale groepsindeling

We hebben voor horizontale groepen gekozen (dit betekent groepen bestaande uit kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd), om zo goed mogelijk aan te kunnen sluiten bij het kind en de ontwikkelingsfase waarin het zich bevindt. Op deze manier kan de ruimte op het kind worden afgestemd, net als het speelgoed en de persoonlijke kwaliteiten van de leidsters. Maar ook kan bijvoorbeeld voor de baby's een optimale veiligheid gegarandeerd worden, terwijl de peuters niet onnodig afgeremd hoeven te worden in hun spel. Verder zijn er bij deze indeling altijd zes tot zeven kinderen uit hetzelfde jaar in een groep, waardoor elk kind altijd vriendjes en vriendinnetjes om zich heen heeft. Juist het kinderdagverblijf is bijzonder geschikt om spelenderwijs de sociale ontwikkeling te stimuleren!

 

Vele opvangvormen onder een dak

Madelief en Bloesem bieden naast de dagopvang ook buitenschoolse opvang en peuterspeelschool. Op deze manier verloopt de overgang naar de BSO voor kinderen heel geleidelijk, en hebben ze er altijd veel vriendjes. Ouders met meerdere kinderen hoeven niet diverse vestigingen langs om hun kinderen op te halen, wat zorgt voor rust. Ook de combinatie dagopvang en peuterspeelschool wordt regelmatig gemaakt. Bijvoorbeeld bij kinderen die maar 1 dag naar het dagverblijf komen, of als een van de ouders de baan kwijt raakt. Bij de peuterspeelschool ontvangt de ouder subsidie, waardoor de kosten aanzienlijk lager uitvallen, en het kind wel op de vertrouwde vestiging kan blijven.

Extra service als warm eten, kapper en schoolfotograaf

Vanaf 2013 komt op alle dagverblijven standaard een kapper langs, die tegen gereduceerd tarief het haar van de kinderen prachtig in model knipt. Maar ook bieden we warme maaltijden op zowel het dagverblijf als de BSO. Ouders kunnen zelf kiezen òf ze hiervan gebruik willen maken en hoe vaak. U kunt uw kind standaard aanmelden, of bijvoorbeeld als u laat komt halen of de partner de vaste sportavond heeft. Een week van te voren plaatsen de geïnteresseerde ouders hun kind op de intekenlijst, en de leidsters geven het kind dan tussen de middag een warme maaltijd, en om vijf uur een broodmaaltijd. Zo is uw kind helemaal voorzien als u het op komt halen, en heeft u geen stress rond het avondmoment. Op de BSO wordt om 17.00 warm gegeten, met een lekker toetje na. Hiervoor wordt 2 euro gerekend (inkoopsprijs).

  

Volledige ontzorging doordat alles inclusief is

Als u uw kind naar Flowerkids brengt, hoeft u nergens meer aan te denken. We faciliteren de luiers (pampers), de flesvoeding (Nutrilon 1, 2 en 3) en hebben zelfs voor elk kind een warme winter- en zomerslaapzak. U kunt wel voor uw kind speciale dingen meenemen, als een speciale fles of pyjama, maar het hoeft niet.

Flowerkids gaat duurzaam

Verbeter de wereld, begin bij jezelf; is een bekende slogan die we graag naleven. We zijn ons bewust van onze voorbeeldfunctie en laten graag een mooie wereld na. Dit betekent dat we afval scheiden, ecologische schoonmaakmiddelen gebruiken, eten uit eigen moestuin en zoveel mogelijk biologische produkten aanschaffen. Ook de kinderen proberen we dicht bij de natuur te laten leven. Zo hebben we dieren op het dagverblijf, planten we bolletjes, doen we mee aan diverse natuurprojecten en spelen we elke dag buiten in de tuin of nabijgelegen speeltuin. Ook doen we regelmatig mee aan goede doelen. Zo sponseren we een fosterparentskindje, hebben we een fancy fair voor Kika gehouden, een diner voor het glazen huis, een sponsorloop voor de Doe een Wens stichting en schoenendozen gevuld voor Edukans.