Inrichting BSO's

Inrichting BSO's

De inrichting van de BSO's bestaat uit een groepsgedeelte, waar speelhoekjes gemaakt zijn, en aparte ruimtes voor de artistieke activiteiten.

In het groepsgedeelte bevindt zich het keukentje, de poppenhoek, de bouwhoek en bijvoorbeeld de voetbaltafel. Hier kunnen de kinderen vrij spelen. De pop te eten geven en in bed leggen, een huis van grote legostenen bouwen, een knikkerbaan op kinderhoogte maken of aan tafel spelletjes doen met hun vriendjes en vriendinnetjes.

Verder hebben we nog aanvullende ruimtes, waar de activiteiten worden gehouden. Dit is het atelier, de dans-toneelzaal en het kinderkook café. Samen met een pedagogisch medewerker wordt hier gedanst op K3, een hartige taart gebakken of op pottenbaktafels de mooiste kunstwerken gefabriceerd. Ook worden hier workshops gegeven door kunstenaars van buiten.

In 2013 zijn we gestart met de geïntegreerde sport-BSO. Dit betekent nog meer keuzevrijheid voor de kinderen! Elke dag van 16.00-17.00 wordt er een sportles voorbereid door een bevoegde sportleraar. In de zomer buiten op het grasveld, in de wintermaanden in een nabijgelegen sporthal.